Mohácsi Duna-híd Tájékoztatás

Mohácsi Duna-híd Tájékoztatás

 

A Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az M6 autópálya és az 51. sz. főút közötti úthálózata

engedélyezési terveinek elkészítése folyamatban van. A projekt nemzetgazdasági

szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. A

Lánycsók közigazgatási területét érintő szakasz terveit a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

(NIF) megbízásából a Speciálterv Építőmérnöki Kft. a Vonalvezető Kft. bevonásával készíti.

A Lánycsók területét érintő szakaszon az 57. sz. főút az eddigi 2x1 sáv helyett 2x2 sávosra

bővül. Az új út az autópálya csomóponttól a település nyugati határáig a jelenlegi

nyomvonalon halad, ezt követően a jelenlegi nyomvonaltól kb. 60 m-rel délre tolódik, majd

már Mohács területén visszatér a jelenlegi nyomvonalra. A tervezett út lánycsóki szakaszán

három, úgynevezett turbó körforgalmú csomópont épül. A lakóterület felől az új út a II. Lajos

utca folytatásában megépülő csomóponton keresztül érhető el. A beruházás részeként a

Mohácsra vezető kerékpárút az új út déli oldalára kerül át. A meglévő mezőgazdasági, ipari

területek megközelítésének biztosítására szervizutak létesülnek.

Az érintett útszakasz nyomvonala, közterület igénye és csomóponti rendszere nem

illeszkedik a község hatályos településrendezési eszközeihez, ezért szükségessé vált ezek

módosítása. Mivel a projekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, a

módosítás ún. tárgyalásos eljárásban zajlik. Ennek első fázisaként Lánycsók község

lakosságának lakossági fórum keretében lehetősége nyílik a tervdokumentációval

kapcsolatos észrevételek, javaslatok megtételére.

A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet következtében – a veszélyhelyzet ideje alatt

egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi,

valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló

143/2020.(IV.22.) Korm.rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján – lakossági fórum kizárólag

elektronikus úton tartható.

Fentiekre való tekintettel az elektronikus lakossági fórumot 2020. június 10. napjától

megindítom. Tájékoztatom Önöket, hogy észrevételeiket, javaslataikat 15 napon belül, azaz

2020. június 25. napjáig, kizárólag elektronikus levél útján juttathatják el a

lanycsok@lanycsok.hu e-mail címre.