elérhetőség

elérhetőség

MOHÁCSI RENDÓRKAPITÁNYSÁG 

KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 

KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY 

Körzeti megbízott neve : Rőth Péter c. r. zászlós

Telefonszáma : • 06-72/504-400 / 7759 mellék. 06-30/1600485 

 

E-mail címe : rothp@baranya.police.hu 

KMB mííködési körzete: Lánycsók, Kisnyárád 

 

Fogadóideje: Minden hónap 2. csütörtök 13.00-15.00

Ügyfélfogadás helye: 7759 Lánycsók, Kossuth u.3.