Lánycsóki Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése

Lánycsóki Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése


Lánycsóki Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése

Pályázó neve: Lánycsók Községi Önkormányzat

Projekt megnevezése: Lánycsóki Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése

OP név: TOP

Pályázati kiírás megnevezése: TOP- 4.2.1-16-BA1 - Szociális alapszolgáltatások

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Lánycsók

Megítélt összeg: 12 752 127.- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.12.13

Forrás: ERFA

Ország: Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta: 89 - ERFA

Projekt összköltség: 12 752 127 .- HUF

Projekt összefoglalása:

 

A település elöregedése és a lakosságszám fogyatkozása olyan probléma, amelyet kezelni csak a

gazdaság erősítésével (munkahelyek teremtésével) és a közszolgáltatások színvonalának

növelésével lehet. A helyi önkormányzatnak elsődleges feladata olyan élettér kialakítása, amely a

lakosság alapvető igényeit helyben elégíti ki. Ebben kiemelkedő szerep hárul a szociális

alapszolgáltatások fejlesztésére. A gazdaság hatékonyságát alapvetően befolyásolja a humán

tényező testi-lelki egészsége és a szociális biztonság. A szociális körülmények nemcsak nehezítik, de

bizonyos esetekben ellehetetlenítik a munkavállalást, ugyanakkor növelik a szociális, egészségügyi

központi kiadásokat.

A projektjavaslat célja az intézmény működési területén élő, szociális helyzetük, egészségügyi,

mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek megfelelő színvonalú ellátása, a családok

kiegyensúlyozottabb életvitele, a konfliktusos élethelyzetek feloldása, a hátrányok mérséklése, a

gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése érdekében.

A projektjavaslat célja a pályázattal összhangban a már meglévő szociális alapszolgáltatások

minőségi fejlesztése, a településen elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú szociális

alapszolgáltatás részére, biztosítani a szolgáltatásnyújtás megfelelő feltételeit. Ezzel összefüggésben

az önkormányzat által helyi szinten biztosított a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés

megteremtése. A foglalkoztatottsági szint növelése azáltal, hogy a már meglévő nappali ellátás,

szociális étkeztetés biztosításával a hozzátartozókat ápoló családtagok visszatérhetnek a munka

világába. Ennek köszönhetően javulhat a családok anyagi helyzete, mérséklődnek a területi

különbségek, javul a társadalmi összetartozás. A bemutatott célokat tekintve a fejlesztés teljes

mértékben illeszkedik a Felhívás és a TOP által kitűzött célokhoz. A projekt során törekszünk a

mozgásukban korlátozott személyek közlekedési esélyegyenlőségének megvalósítására, annak

érdekében, hogy a mozgássérült idősek számára minél egyszerűbb és könnyebb legyen a

közlekedés.

A projekt a szociális étkeztetés és a nappali ellátást, mint alapszolgáltatásokat érinti.

Eszközbeszerzés keretén belül a nappali ellátáshoz kapcsolódóan bútorok, műszaki cikkek,

berendezések beszerzésére, az azt kiszolgáló tálalókonyha eszközbeszerzésére és

járműbeszerzésre kerül sor. Járműbeszerzés során egy darab 9 személyes kisbusz kerül

beszerzésre a pályázati felhívás által megengedett elszámolható, alapfelszereltségen túli tételekkel

úgy, mint egy garnitúra téligumi, légkondicionáló berendezés, vonóhorog, üzembe helyezés költsége,

illetve a gépjármű mozgáskorlátozott személyek részére történő akadálymentesítése, mely révén a

szolgáltatás alkalmassá válik a mozgásukban korlátozott, kerekesszéket használó személyek

szállítására is. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül a projekt

esetében csak a nyilvánosság biztosítása releváns, mely a projekt részeként betervezésre került.

A projekt eredményeként a fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások hozzáférhetősége,

minőségi feltételei javulnak. Új férőhely/kapacitás létrehozása nem történik a projekt keretében.


Lánycsóki Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése
Lánycsóki Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése
Lánycsóki Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése
Lánycsóki Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése
Lánycsóki Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése
Lánycsóki Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése
Lánycsóki Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztése