HIRDETMÉNY - Településkép

HIRDETMÉNY - Településkép

HIRDETMÉNY 

 

Ezennel értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Lánycsók Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan. 

 

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 6/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

(A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.lanycsok.hu honlapon.)

 

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: 

Lánycsók lakossága és a lánycsóki ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek. 

 

A véleménynyilvánítás határideje: 2017. június 30-tól - 2017. július 20-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

 

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez: 

Időpontja: 2017. július 7-én, 14.00-órától – 14.30 óráig

Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Lánycsók, Kossuth u. 3. )

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően 

2017. július 15-ig

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a lanycsok@foepitesz.com email címre.

 

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

 

Lánycsók, 2017. június 29.

Hadra József 

polgármester