Jogi asszisztens munkakör

Jogi asszisztens munkakör

Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet jogi asszisztens munkakör betöltésére.

Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 

jogi asszisztens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7759 Lánycsók, Kossuth utca 3.

Baranya megye, 7783 Majs, Kossuth L. utca 199.

Baranya megye, 7716 Homorúd, Hársfa tér 9.

Ellátandó feladatok:

Szerződések szerkesztése és felülvizsgálata, Képviselő-testületi és bizottsági anyagok szerkesztése és véleményezése. Jogi tanácsadás. Jogi képviselet. Okiratszerkesztés.Kirendeltségek fogadónapjainak megtartása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatósági, titkársági feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Egyetem, jogász végzettség,vagy igazgatásszervezői szakképesítés, közigazgatási menedzser szakképesítés,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzati igazgatásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         közigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

•         45/2012.(II.20.) Korm.rendelet l.sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz.

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint pályázati anyagának tartalmát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

•         nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

•         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata.

•         pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85 §-ai szerinti összeférhetelenségi okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czeiner Erika nyújt, a 70/580-6239 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7759 Lánycsók, Kossuth utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1292/2017 , valamint a munkakör megnevezését: jogi asszisztens.

vagy

•         Elektronikus úton Czeiner Erika részére a lanycsok@lanycsok.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.lanycsok.hu - 2017. március 24.

•         Informayer hirdetőújság - 2017. március 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lanycsok.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.