Óvoda

Óvoda

1.      Általános információk az óvodáról

 

Az óvoda neve: Lánycsóki Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde

Címe:                   7759 Lánycsók Dózsa utca 30.

Az óvoda OM azonosítója: 027060                     

Telefonszáma:   06-69/364-474   

                           06-20/662041

Email:                lanycsokovoda@gmail.com    

Alapító: Lánycsók Község Önkormányzat             

Alapító székhelye: 7759 Lánycsók, Kossuth utca 3.  

Az óvoda vezetője: Szabóné Villányi Marianna

Az óvodavezető helyettes: Rauscher Gyöngyi

Fejlesztőpedagógus: Szabóné Villányi Marianna

Gyermekvédelmi felelős: Scheffer Józsefné

Logopédus neve: Hararmzáné Felföldi Veronika

Gyógypedagógus: Bodáné Tófei Judit

Gyermekorvos: dr. Csete Éva

Védőnő: Léberné Karapancsi Beáta

 

Az alapító okirat szerinti ellátandó feladat:

            óvodai nevelés

            bölcsődei ellátás

Az óvoda szolgáltatásai:

            Alapszolgáltatások: német nemzetiségi nevelés

                                           logopédiai ellátás

                                          SNI gyermek gyógypedagógiai ellátása

            Szabadidős tevékenységek: zeneovi

 

2.      Az intézmény dokumentumai:

·        Pedagógiai program

·        Házirend

·        SZMSZ

·        munkaterv

3.      Az intézmény nyitva tartása

 

A nevelési év minden év szeptember1-től augusztus 31-ig tart. A szorgalmi időszak szeptember 1-től május 31-ig, a nyári időszak június 1-től augusztus 31-ig tart.

A napi nyitva tartás: 6:30- 16:30-ig.

Az intézmény hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan működik.

Az óvoda reggel 6:30-tól fogadja a gyermekeket. A csoportok 6:30-7-ig, valamint délután 16-16:30-ig összevontan működnek. Óvónői létszám időleges csökkenése, valamint nagyarányú gyermeklétszám csökkenés miatt átmeneti csoportösszevonás előfordulhat.

A teljes nyitva tartás ideje alatt az óvónői felügyelet biztosított.

Az óvoda bejárati kapujának zárva tartási rendje: 9-12:30 között. Csengetésre a kaput kinyitjuk.

 

4.      Zárva tartás

 

Általában augusztus hónapban a nri nagytakarítás miatt.

A szünetet a fenntartó jóváhagyásával, a szülőket erről előzetesen tájékoztatva kezdjük meg.

A nagytakarítás időpontról minden naptári év február 15-ig hirdetmény formájában értetjük a szülőket.

Téli zárás időpontról minden naptári év október 15-ig hirdetmény formájában értetjük a szülőket.

 

 

5.      Személyi feltételek:

 

Pedagógus képesítése van:

·         6 óvónőnek (4 nemzetiségi végzettség, 1 közoktatás-vezető szakvizsga, 1 fejlesztőpedagógus szakvizsga, 2016 szeptemberében 2 óvónő kezdte meg közoktatás vezető tanulmányait), pedagógus I. fokozatba soroltak

·         1 szakképzett gondozónő

Pedagógiai munkát segítő:

·         1 pedagógiai asszisztens

·         3 szakképzett dajka

 

Egyéb munkakörben dolgozók:

·         1 irodai alkalmazott

·         1 konyhalány

·         1 udvaros.

 

6.                      Csoportjaink

 

      1 egységes óvoda-bölcsődei csoport (bölcsőde, középső)

      2 óvodai csoport (kis, nagy)

 

7.      Az óvoda kapcsolatai:

·         Szülők

·         Szülői Szervezet

·         iskola

·         pedagógiai szakszolgálatok

·         fenntartó

·         védőnő

·         gyermekorvos

 

 

 

8.      Részvételünk a közéletben

 

Idő                    Megnevezés

Tartalom

Érintettek köre

nap

 

 

 

szept.

 

Szüreti fesztivál

nagycsoportosok műsora a falurendezvényen

nagycsoportos gyerekek,

nagycsoportos óvodapedagógusok

okt.

1.

Idősek napja

Idősek köszöntése a gondozási Központban

középső csoportos gyerekek

középső csoportos óvodapedagógusok

nov.

11.

Márton nap

Német Kisebbségi Önkormányzat műsora

nagycsoportos gyerekek,

nagycsoportos óvodapedagógusok

dec..

20.

Karácsony

ünnepi műsor a Konyha, a CBA, valamint a Gondozási Központban

középső csoportos gyerekek

középső csoportos óvodapedagógusok

márc.

8.

Nőnap

köszöntés a Konyha, a CBA, valamint a Gondozási Központban

középső csoportos gyerekek

középső csoportos óvodapedagógusok

ápr.

 

Húsvét

köszöntés a Konyha, a CBA, valamint a Gondozási Központban

középső csoportos gyerekek

középső csoportos óvodapedagógusok

máj.

 

Anyák napja

ünnepi műsor a Nyugdíjasházban

nagycsoportos gyerekek,

nagycsoportos óvodapedagógusok

 

 

 

9.      Óvodai beiratkozás

 

A Lánycsóki Óvoda felvételi körzete: Lánycsók és Kisnyárád község, azonban más településről is fogadhat gyermekeket, amennyiben férőhely biztosítható számára.

Az óvodai beíratás minden év április 20. és május 20 között zajlik. A pontos időpontról és a szükséges okmányokról a „Lánycsóki Hírmondóban”, valamint kifüggesztett hirdetésekkel értesítjük az érintetteket. Az értesítésről a környező településeken is gondoskodunk.

A szülők számára egy szervezett nyílt nap keretében (Ovi-csalogató) lehetőséget biztosítunk a gyermekek és a szülők számára az intézmény megtekintésére, és a felmerülő kérdések megválaszolására.

A beiratkozás a szülő személyes megjelenésével történik, a szükséges okmányok bemutatásával (TAJ kártya, lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat).

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

 

10.  Pedagógiai programunk

 

A tevékenységközpontú nevelési programot adaptáltuk óvodánkba.

Az óvoda nevelési intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik.

Programunk a 2-7 éves korú gyermekek szociális életképességét (életre nevelését) minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli, a pedagógiai célok és feladatok középpontjába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz kommunikációra és kooperációra kívánja képessé tenni a gyermekeket.

Az óvodai és egységes óvoda-bölcsődei nevelés feladata a gyermekek testi-, és pszichés szükségleteinek kielégítése, harmonikus fejlődésének elősegítése.

 

A kooperáció konkrét tartalma:

-         a társas, közösségi és egyéni élet feltételeinek közös, összehangolt erőfeszítésén alapuló folyamatos megvalósulása.

 

A kommunikáció konkrét tartalma:

-         a közmegegyezésre (konszenzusra) való törekvés mindazokban a kérdésekben, amelyek az együttélés és együttműködés előkészítését, lebonyolítását, ellenőrzését és értékelését szolgálják.

Az óvoda nem kiegészítő szerepet játszik az elsődleges szocializáció folyamatában, hanem arányos fejlesztését, intenzitásának fokozását, magasabb színvonalra emelését is vállalja, azaz: kiegészíti, kiterjeszti, felerősíti a szociális tanulást.

 

Nevelési programunk célja:

-         a 2-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése,

-         az önállóság kialakulásának segítése

-         az óvodások és bölcsődés korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátását is).

-         a gyermeki kompetencia kialakításának támogatása

Óvoda


Olvass tovább