Pályázat

étkeztetési fejlesztések

Pályázó szervezet: Lánycsók Községi Önkormányzat

Elnyert pályázat azonosítója: 438 159

Megnevezése: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Elnyert támogatás összege: 37.565.8759.-Ft

Önerő: 1.878.294.-Ft

Megvalósítási határidő: 2021.12.31.

Kivitelező: Kardos és Fiai Építőipari és Szolgáltató Kft.


Megvalósuló fejlesztés:

Olvass tovább

Lánycsók község elnyert és a közelmúltban megvalósuló pályázatai

Lánycsók község elnyert és a közelmúltban megvalósuló pályázatai

 

Ezúton kívánjuk tájékoztatni a lakosságot a Lánycsókon jelenleg zajló pályázatokról:

 

1. VP-7.2.1-7.4.1.2-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztése, gépbeszerzés

 

Megvalósítandó cél:

- 1 db MTZ-820 típusú erőgép beszerzése

- GEO SPO 300 típusú dózer fügeszték beszerzése

- 1 db ágaprító gép beszerzése

A felhasznált összeg:

- Támogatás: 9.999.993.-

- Önerő: 1.557.007.-

Önkormányzatunk a beszerzést megvalósította, a nyertes ajánlattevő a Tempel Kft.

 

2. MFP-BJA/2019.- Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása (Magyar Falu Program)

 

Megvalósítandó cél: A tervezett járdaépítés Lánycsók Község Önkormányzat tulajdonában lévő 232/4 és 895/1 hrsz. területeken történik. A járda felújítása a Mátyás utcától indul. A felújítás vége a Polgármesteri Hivatal bejáratánál lesz. A felújítandó járda hossza 169 m.

 

A felhasználható összeg:

- Támogatás: 2.949.410,-

- Önerő: 0.-

A pályázat megvalósítása folyamatban van.

 

3. MFP-AEE/2019.- Orvosi eszközök beszerzése (Magyar Falu Program)

Megvalósítandó cél: Lánycsók község háziorvosi, védőnői, gyermekorvosi szolgálatának orvosi eszközökkel történő felszerelése.

 

A felhasznált összeg: 

Támogatás: 2.999.991.-

Önerő: 0.-

 

A beszerzés megvalósult, a nyertes ajánlattevő a Digistar Kft. Az eszközök átadása a szolgálatok felé megtörtént.

 

4. MFP-OUF/2019.-Óvoda udvar (Magyar Falu Program)

 

Megvalósítandó cél: A Lánycsóki Óvoda udvarának felújítása, korszerűsítése (Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fúrt pontalapokra, az alaptestek kiemelésével, bebetonozásával)

 

A felhasználható összeg: 

Támogatás: 4.998.808.-

Önerő: 0.-

 

A pályázat saját megvalósításban történik.

 

5. MFP-SZL/2019-Szolgálati lakás

 

Megvalósítandó cél: Lánycsók, Dózsa u.15/A. szám alatti, 296. hrsz-ú önkormányzati ingatlan átalakítása szolgálati lakássá.

 

A felhasználható összeg: 

Támogatás: 29.999.826.-

Önerő: 0.-

 

Az építési beruházás megvalósítása folyamatban van. A nyertes ajánlattevő a Kardos és Fiai Kft. Műszaki ellenőr: Szőts Balázs (Bonyplan Kft.)

 

6. Önkormányzati étkezési fejlesztések támogatása 2019

 

Megvalósítandó cél: Lánycsóki Konyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése, akadálymentesítése- építési beruházás és eszközpark fejlesztése

 

A felhasználható összeg: 

Támogatás: 37.565.875.-

Önerő: 1.977.151.-

 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. Az eszközbeszerzés már elindult, az építés a nyár folyamán fog megkezdődni.

 

7. VP6-19.2.1-16-8.4.1-17- Lánycsóki Központi Parkban parkoló kialakítása (Helyi Fejlesztési Stratégiák)

 

Megvalósítandó cél: Lánycsók, Központi Parkban, 286/12. hrsz.-en parkoló kialakítása.

 

A felhasználható összeg: 

Támogatás: 4.656.760.-

Önerő: 979.115.-

 

A pályázat megvalósítása folyamatban van, a nyertes ajánlattevő Ratting József e.v.

 

8. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17.- Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

 

Megvalósítandó cél: 

- Fedett és fedetlen árusító helyek kialakítása

- Piaci szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek kialakítása (hűtőkamra, raktár, stb)

- Szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése (villany, víz, gáz)

- Akadálymentesítés

Helyszín:  7759 Lánycsók, Mátyás utca 1., 537/1. hrsz.

 

A felhasználható összeg: 

Támogatás: 47.720.276.-

Önerő: 5.721.264.-

 

A pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. Továbbá mérföldkövek (projektben meghatározott határidők) módosítási kérelmének elbírálása van folyamatban. 

 

 

Katzenberger-Sas Szilvia pályázatokért felelős munkatárs és Weisz Gergő Alpolgármester
Lánycsók község elnyert és a közelmúltban megvalósuló pályázatai

Olvass tovább

Humán kapacitások fejlesztése a Mohácsi járásban

  • Humán kapacitások fejlesztése a Mohácsi járásban  Kedvezményezett neve: Mohács Város Önkormányzata, Majs Község Önkormányzata, Nagynyárád Község Önkormányzata, Kölked Község Önkormányzata, Somberek Község Önkormányzata, Dunaszekcső Község Önkormányzata, Lánycsók Község Önkormányzata.

 

  • Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése a Mohácsi járásban.

 

  • Szerződött támogatás összege: 250 000 000 Ft

 

  • Támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

  • A projekt tartalmának bemutatása: A „Humán kapacitások fejlesztése a Mohácsi járásban” című támogatási kérelem a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett Mohácsi járásban érintett 7 önkormányzat és két önkormányzati társulás konzorciumában valósul meg. A bevont települési önkormányzatok: Mohács, Dunaszekcső, Kölked, Lánycsók, Majs, Nagynyárád, Somberek, mindösszesen. A konzorcium tagjai főként óvodai intézményekkel, a településen működő iskolás korúak számára oktatást és kulturális programot nyújtó intézményekkel, illetve hivatalikkal vesznek részt a projekt megvalósításában. Érintett a humán alapszolgáltatást nyújtó családsegítő szolgálat és a nappali idősellátást biztosító intézmény. A projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A Konzorcium az alábbi részcélokat tűzte ki magának a projektben: A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.

 

  • A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2020.08.31.

 

  • Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00038

Olvass tovább

KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16

Lánycsók Községi Önkormányzat 2016. október 11. napján támogatási kérelmet nyújtott be a

KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer

országos kiterjesztéséhez c. felhívásra. A kérelmet 2016. október 18-án jóváhagyta a

Miniszterelnökség, így 6.999.935.-Ft támogatással megkezdődött az ASP rendszerhez való

csatlakozás megvalósítása.

Bővebb információt adó letölthető dokumentumért kattints ide.

Olvass tovább