Rendeletek

2013-2014 temető rendeletek

2013-2014 temető rendeletek

Olvass tovább

rendeletek 2016

1. 1/2016.(II.12.) Az önkormányzat 2016. évi

 

költségvetéséről

 

1/2016.

 

2. 2/2016.(III.30.) A települési támogatásról és egyéb

 

szociális ellátásokról szóló 3/2015.

 

(II.25.) önkormányzati rendelet

 

módosításáról.

 

4/2016.

 

3. 3/2016.(V.2.) Az önkormányzat 2015. évi

 

költségvetéséről szóló 2/2015.

 

(II.11.) önkormányzati rendelet

 

módosításáról

 

5/2016.

 

4. 4/2016. (V.2.) Az Önkormányzat 2015. évi

 

költségvetésének végrehajtásáról

 

5. 5/2016. (VI.29.) A köztisztaságról, valamint a

 

hulladékgazdálkodási

 

közszolgáltatás ellátásának

 

rendjéről szóló 7/2014. (VI.27.)

 

önkormányzati rendelet

 

módosításáról

 

7/2016.

 

6. 6/2016. (VIII.31.) Az Önkormányzat 2016. évi

 

költségvetéséről szóló 1/2016.

 

(II.12.) önkormányzati rendelete

 

módosításáról

 

8/2016.

 

7. 7/2016. (VIII.31.) A települési támogatásról és egyéb

 

szociális ellátásokról szóló 3/2015.

 

(II.25.) önkormányzati rendelet

 

módosításáról

 

8. 8/2016. (XI.30.) Az önkormányzat 2016. évi

 

költségvetéséről szóló 1/2016. (II.

 

12.) önkormányzati rendelet

 

módosításáról

 

13/2016.

 

9. 9/2016. (XI.30.) A szociális célú tűzifa juttatásáról

 

10. 10/2016. (XI.30.) Egészségügyi alapellátási

 

körzetekről

 

11. 11/2016. (XI.30.) A magánszemélyek kommunális

 

adójáról szóló 10/1991. (XII.17.)

 

önkormányzati rendelet

 

módosításáról

 

12. 12/2016. (XI.30.) A kéményseprő-ipari

 

közszolgáltatásról szóló 18/2012.

 

(XII. 28.) önkormányzati rendelet

Olvass tovább

Határozatok 2016

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

HATÁROZATOK

2016.

 

 

 

Határozat száma

Határozat tárgya

Megjegyzés

Jegyzőkönyv száma

1.

1/2016. (II.10.)

Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása

 

1/2016.

Együttes ülés

2.

2/2016. (II.11.)

A két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

 

1/2016.

3.

3/2016. (II.11.)

2016. évi munkaterv elfogadása

 

 

4.

4/2016. (II.11.)

Településrendezési terv végső véleményezési szakasz elfogadása

 

 

5.

5/2016. (II.11.)

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

 

 

6.

6/2016.(II.11.)

Hulladéklerakó rekultiváció költségvetésének fogadása

 

 

7.

7/2016. (II.11.)

Szabóné Villányi Marianna megbízása az óvoda-vezető helyettes tisztségére

 

 

8.

8/2016. (II.11.)

Czeiner Erika aljegyző helyettesítési feladatai

 

 

9.

9/2016.(II.11.)

NEFELA Jégesőelhárítási Egyesülés támogatási kérelméről

 

 

10.

10/2016. (II.11.)

Támogatási kérelmek elutasításáról

 

 

11.

11/2016. (II.11.)

Belorus traktor adásvétele

 

 

12.

14/2016. (II.29)

A Lánycsóki Óvoda Alapító Okiratának módosításáról

 

2/2016.

13.

15/2016. (II.29.)

A Lánycsóki Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

 

 

14.

16/2016. (II.29.)

Mohács és Környéke Fejlesztéséért Egyesületbe történő belépés

 

 

15.

17/2016. (II.29.)

Döntés a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázat benyújtásáról, és a Baranya Megyei Önkormányzattal történő együttműködési megállapodás aláírásáról.

TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázat

 

16.

18/2016. (II.29.)

Kormányzati funkció felvétele

 

 

17.

20/2016. (III.11.)

Együttműködési megállapodás a Goodwill Consulting Kft-vel pályázati tanácsadásról

 

3/2016.

18.

21/2016. (III.11.)

Pályázat benyújtásáról-VP-6-7.4.1.1-16 (Népház)

VP-6-7.4.1.1-16

 

19.

22/2016. (III.11.)

Pályázat benyújtásáról-Bethlen Gábor Alapítvány

 

 

20.

23/2016. (III.11.)

Kolompár Sándorné intézményi elhelyezés ügyéről

 

 

21.

24/2016. (III.29.)

A két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

 

4/2016.

22.

25/2016. (III.29.)

A Gondozási Központ beszámolójának elfogadásáról

 

 

23.

26/2016. (III.29.)

A Lánycsók Községi Könyvtár beszámolójának elfogadásáról

 

 

24.

27/2016. (III.29.)

A Hooligans zenekar koncertszerződéséről

 

 

25.

28/2016. (III.29.)

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat benyújtásáról, és a Baranya Megyei Önkormányzattal történő együttműködési megállapodás aláírásáról

TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat

 

26.

29/2016. (III.29.)

Étkezési hozzájárulás kifizetéséről

 

 

27.

30/2016. (III.29.)

Közbeszerzési terv készítéséről

 

 

28.

31/2016. (VI.09.)

Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. első negyedévi pénzügyi beszámolójának elfogadása

 

2/2016. Együttes ülés

29.

32/2016. (IV.29.)

A két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

 

5/2016.

30.

33/2016. (IV.29.)

A 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

 

 

31.

34/2016. (IV.29.)

Az óvodai csoportok számának meghatározásáról szóló döntés elhalasztásáról

 

 

32.

36/2016.( V.31.)

A Marázai vízfolyás okozta probléma megszüntetése ügyében együttműködés a lakosokkal

 

6/2016.

33.

37/2016.( V.31.)

Csapadékelvezető árok építéséről a Kenderes utcában

 

 

34.

38/2016.( V.31.)

Kelt: 2016-12-13 13:44:48

Olvass tovább