Hivatali tájékoztató

Mohácsi Duna-híd Tájékoztatás

Tájékoztatás

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalánál 270/2020. számon folyamatban

lévő,

A Mohácsi Duna-híd és a csatlakozó, az M6 autópálya és az 51. főút közötti úthálózat

környezeti hatásvizsgálati eljárása

tárgyú kérelem és mellékleteinek elektronikus példányába az érintettek betekinthetnek:

a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal

7759 Lánycsók, Kossuth utca 3. szám alatti hivatalos helyiségében,

Hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16 óra és pénteken 8-13 óra közötti időben.

Olvass tovább

2019. Határszemle és a parlagfű


Olvass tovább

Kereskedelmi nyilvántartás

Kereskedelmi nyilvántartás letöltése.

Olvass tovább

Téli rezsicsökkentés

csatolt dokumentumoknál a letöltési lista.

Olvass tovább

Lánycsók településképi kézikönyve

2017. évben törvényi kötelezettségünkből eredően Községünk Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotta a település-képvédelmi rendeletet.  A rendelet a településkép és az utcakép védelmével foglalkozik, elsősorban az épített környezet, és a reklámhordozók vonatkozásában. Cél az egységes, esztétikus településkép, és élhetőbb közösségi terek kialakítása. A rendelethez kapcsolódik a Településképi Arculati Kézikönyv, amely képeken, ábrákon keresztül, közérthetően bemutatja azokat a követendő megoldásokat, amelyeket a közösség támogat és elfogad, ill. építészeti szempontból előre mutatóak. A településképi eljárások díj- és illetékmentesek. 

 

A rendelet - a korábbi építési szabályok mellett - új eljárásokat és kötelezettségeket is bevezetett: 

 

1. Településképi véleményezési eljárás: Minden olyan esetben kötelező, amikor építési engedélyköteles a tevékenység. Pl. 300 m2-nél nagyobb lakóház, mérettől függetlenül: üdülő, gazdasági épület, műtárgy stb. 

 

2. Településképi bejelentési eljárás:  300 m2 alatti lakóház építése vagy lakóház bővítése, védett épület kisebb átalakítása esetén, valamint épület funkció (rendeltetési mód) váltása esetén, továbbá cégér, reklámtábla kihelyezését megelőzően, írásbeli bejelentési kötelezettség vonatkozik mindenkire, és jóváhagyás nélkül nem történhetnek meg az előbbi tevékenységek. Óriásplakát nem helyezhető el a településen. 

 

3. Főépítészi, szakmai konzultáció: Azokban az esetekben, amelyek építéshatósági szempontból bejelentés kötelezettek:  300 m2 alatti lakóház építése vagy lakóház bővítése esetén kötelező a konzultáció. Cél, hogy az építtető elkerülje azt, hogy a településképvédelmi rendeletben foglalt előírásokat megsértse, így elkerülje az esetleges bírságolást. 

 

A rendelet megfogalmaz építészeti, műszaki megoldásokat, amelyeket új építés vagy az építmények átalakítása, bővítése során kötelező figyelembe kell venni. A településképi rendelet be nem tartása 1 000 000 Ft-ig terjedő, akár többször kiszabható bírsággal sújtható, és a NAV-nál adók módjára behajtható! Cél nem a bírságolás, hanem a településkép védelme, a jogkövető magatartás megkövetelése, ill. fenntartása. Kérem a Tisztelt Lakosságot és a Gazdálkodó szervezeteket, hogy érdeklődjenek a Polgármesteri  Hivatalban építési tevékenységük megkezdése előtt! Farkas István Települési Főépítész 

Olvass tovább

Új elérhetőség

69/364-132-es vonal egyenlőre nem működik villámcsapás miatt? Amin jelenleg elérhetőek vagyunk: 69/564-021

Olvass tovább

Népszámlálás


Olvass tovább

HIRDETMÉNY - Településkép


Olvass tovább

Hulladékgazdálkodási

Fontos információk a hulladékgazdálkodási számlákkal kapcsolatban!

Olvass tovább

Jogi asszisztens munkakör

Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet jogi asszisztens munkakör betöltésére.

Olvass tovább