Hivatali tájékoztató

Téli rezsicsökkentés

csatolt dokumentumoknál a letöltési lista.

Olvass tovább

Lánycsók településképi kézikönyve

Letölthető, elérhető innen!

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)

rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. véleményezési szakaszát Lánycsók Község

Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Lánycsók

Község Önkormányzatának 6/2017. (VI.29.) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az

ún. véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt

nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető az njt.hu és www.lanycsok.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Lánycsók

lakossága és a lánycsóki ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek

és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező

gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

 

A véleménynyilvánítás határideje: 2018. május 30-tól - 2018. június 19-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben

 

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

Olvass tovább

Új elérhetőség

69/364-132-es vonal egyenlőre nem működik villámcsapás miatt? Amin jelenleg elérhetőek vagyunk: 69/564-021

Olvass tovább

Népszámlálás


Olvass tovább

HIRDETMÉNY - Településkép


Olvass tovább

Hulladékgazdálkodási

Fontos információk a hulladékgazdálkodási számlákkal kapcsolatban!

Olvass tovább

Jogi asszisztens munkakör

Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet jogi asszisztens munkakör betöltésére.

Olvass tovább

Kommunális adó

AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁG TÁJÉKOZTATÓJA!

 

Az Önkormányzati Adóhatóság tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy Lánycsók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adója mértékét 6.000 Ft-ról 7.000 Ft-ra módosította 2017. január 01. napjától.

 

Az adóbefizetéseket átutalással, vagy az értesítéssel együtt postázott csekken kell teljesíteni.

A csekket változatlanul a Takaréknál kell befizetni.

 

2017. I. félévi fizetési határidő: 2017.03.16.

 

 Késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.

 

Az adóztatással kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre személyesen ügyfélfogadási időben, illetve a 69/364-132 telefonszámon.

 

 

Kérjük a fizetési határidő pontos betartását!


Olvass tovább